Senteret sitt bannerbilde

Giro

Siden vi ikke til enhver tid har legesekretær i resepsjon for å ta emot betaling, sender vi giro uten girogebyr. 

Giron har KID nr og det er viktig at disse blir  brukte, da inbetaling registreres elektroniskt. De som likevel betaler uten KIDnr, etterstrever vi at registrere manuellt. 

Giron som ikke er registrert innbetalt registreres som utestående. Disse blir det sendt ut purring for. 

Hvis regningen, som purring gjelder for reden ER betalt, ber vi om at vi blir kontaktet og at vi samtidig får en utskrift på innbetalt beløp. 

Det er viktig å merke seg at hvis purring blir sendt, MÅ OGSÅ PURREGEBYR betales. Ellers blir fortsatt regningen notert med restbeløp og ytterligere purringer går ut. 

Hvis man har utestående giron mottar man likevel frikort, siden HELFO kun registrer egenandel, og ikke om den er betalt eller ikke. Man kan lett tenke seg at får man frikort så er det også en bekreftelse på at egenandeler/giron er betalte.

Dessverre har vi for liten kapasitet for å fulge opp utestående regninger. Det betyr at purring kan komme en god stund etter mottat giro. For å ungå dette anbefalles at regning betales ved første utsendelse.

Ikke innbetale giroer blir overført til faktureringsfirma.