Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Pasientreiser - drosjerekvisisjon

Hvem utsteder rekvisisjon?

Merk at fastlege kun skriver rekvisisjon på medisinsk grundlag ved førstegangs henvisning til sykehus. Ved seinere innkallelser skriver poliklinikk eller spesialist ut rekvisisjon. Hvis poliklinikk ikke har nok kjennskap til pasientens helsetilstand for å vurdere grundlag for rekvisisjon på medisinsk grundlag, skal poliklinikk konferere med fastlege.

Reise med rekvisisjon:

Kan rekvireres til pasienter som av helsemessige årsaker ikke kan bruke rutegående transport eller kjøre privat bil. Slike helsemessige årsaker kan være:

*Betydelig redusert orienteringsevne

*Betydelig redusert allmenntilstand

*Vanskeligheter med å sitte, eller komme seg inn og ut av bilen

*Psykiske problemer som gjør det vanskelig å benytte rutegående transport

Det skal IKKE utstedes rekvisisjon dersom ulempen ved å benytte rutegående transport kan avhjelpes f. eks ved:

*at bussjåfør, togkonduktør eller lignende hjelper pasienten ved på- og avstigning

*ved bruk av følgehjelp/ledsager

*ved bruk av tilbringerdrosje til nærmeste rutegående transport( rekvisisjon skrives av pasientreiser)

Det tas ikke hensyn til private utenforliggende forhold.

( Hentet fra www.stolav.no/ftp/stolav/eqspublic/brannvern/docs/doc_11592/index.html)

 

 

 

Se også under lenker