Ta kontakt med legekontoret for avtale om vaksinering.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

- Gravide i 2. og 3. trimester

- Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

- Alle fra fylte 65 år

- Barn og voksne med diabetes type 1 og 2, kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt immunforsvar, svært alvorlig fedme (KMI over 40), annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

- Helsepersonell som har pasientkontakt

- Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter

- Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 

Informasjon om influensa og influensavaksinering finnes på Folkehelseinstituttets nettsider fhi.no