Legekontoret har stengt i uke 30 og 31 (22.07.- 02.08.19). 

I denne perioden har Flatanger legekontor vakt for oss og ved behov for legehjelp kan de kontaktes på telefon 74 22 11 37 (telefontid 09.00 -11.00 og 13.00 -14.00). 

Ellers gjelder legevakt på nummer 116117 dersom man har behov for rask hjelp, og ved behov for akutt medisinsk nødhjelp 113. 

I uke 29 har Birgitta og Line ferie, men LIS1 (turnuslege) Mia er til stede på kontoret og ivaretar vår legevaktfunksjon, men med begrenset mulighet for rutineblodprøver. 

Telefonen er betjent som vanlig i telefontiden i uke 29. 

Vi anbefaler at våre pasienter i størst mulig grad prøver å avtale sine kontroller, fornye resepter osv. før eller etter disse ukene. 

Legekontoret er tilbake i vanlig drift fra mandag 5. august. 

God sommer :)