Årets influensavaksine forventes levert hos oss tirsdag 15. oktober. Vi starter da opp med vaksinering fra onsdag 16. oktober. 

Vi ber om at dere tar kontakt ved oppmøte, sms eller telefon for å avtale tid for influensavaksine - time kan stort sett gis på kort varsel. 

Influensavaksine anbefales først og fremst til risikogrupper: 

- gravide etter 12. svangerskapsuke 

- beboere i omsorgsboliger og sykehjem

- alle fra fylte 65 år 

- diabetes type 1 og 2 

- kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt 

- kronisk nevrologisk sykdom eller skade 

- nedsatt immunforsvar

- svært alvorlig fedme (BMI over 40) 

- annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege 

I tillegg anbefales influensavaksine til 

- helsepersonell som har pasientkontakt

- husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter 

- svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser