Vi videreformidler informasjon til befolkningen gitt av kommuneoverlege Anita Carlson i Namsos kommune. 

Det nye coronaviruset har forårsaket et pågående utbrudd av luftveisinfeksjon. 
Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019. Etter hvert er også andre områder blitt affisert, og det er påvist sporadiske tilfeller i utlandet. Antall tilfeller og geografisk spredning endrer seg daglig. Oppdatert informasjon om dette finnes på WHO sine nettsider. 

Det antas at smittemåten er dråpesmitte, og viruset kan smitte mellom mennesker. Feber har vært rapportert som det vanligste symptomet, og sår hals er rapportert hos personer med mild sykdom. 
En del av de smittede har fått lungebetennelse. 
Siste oppdatering rapporterer om at tiden fra smitte til sykdom er fra 2-12 dager. Det finnes ingen spesifikk behandling eller vaksine mot viruset. 

Dersom noen tror at de er utsatt for smitte av viruset, anbefales det at vedkommende tar telefonisk kontakt med fastlege/legevakt. Det gjøres først en kartlegging per telefon, og videre avtale om undersøkelse og evt. prøvetaking blir gjort. 

Det anbefales ikke at friske personer som returnerer fra utbruddsområdet testes, men følgende personer bør testes: 

Personer som de siste 14 dager før symptomstart: 

1. har oppholdt seg i utbruddsområdet ELLER 

2. har hatt nærkontakt med personer som har fått påvist coronavirusinfeksjon 

3. har pleiet en pasient eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med coronavirus

og i tillegg har: 

1. feber >38, sykehistorie med feber og akutt luftveisinfeksjon (minimum et av følgende: kortpustethet, hoste eller sår hals)

2. akutt alvorlig luftveisinfeksjon der sykehusinnleggelse er nødvendig