Se link for oppdatert informasjon om coronaviruset fra Folkehelseinstituttet: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/