Legekontoret har stengt følgende dager i juni: 

Fredag 19. juni 

Torsdag 25., fredag 26. og mandag 29. juni. 

Disse dagene har Flatanger Legekontor vakt for oss, og de kan kontaktes på telefon 74 22 11 37 i telefontiden 09.00 - 11.00 og 13.00 - 14.00. 

Utenom åpningstid samt ved behov for øyeblikkelig hjelp kan du kontakte legevakt på telefon 116117. 

Ved behov for akutt medisinsk nødhjelp, ring 113.