Fra 02.07.20 er det etablert en digital løsning som gjør at du selv kan finne svaret på testen din på nett!

Logg inn på helsenorge.no med elektronisk ID for å finne svaret ditt. Per i dag tar det i underkant av 2 døgn å få svar på en slik test. 

Mer info finner du her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/raskere-provesvar-med-digital-losning/id2721620/?fbclid=IwAR1HWSZhzeyG123ssoxK3ErAyeABdXcRxA4P9yXgs9D4hvXlrANJiqFz_p8

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål!