Helsenorge.no har utviklet et elektronisk kontrollskjema som kan være til hjelp for å vurdere om du bør testes. Her får du råd om hva du skal gjøre ved symptomer eller mistanke om covid-19. Det er også god informasjon om karanteneregler og smittevernråd. 

Ta gjerne sjekken med jevne mellomrom siden rådene oppdateres basert på smittesituasjonen og fordi din situasjon også kan ha endret seg. 

Link til koronasjekken: 

https://tjenester.helsenorge.no/veileder?Query=Questionnaire%3Fname%3DNHN-Veileder-Korona&