INFLUENSAVAKSINE HØSTEN 2020

Årets influensavaksine blir levert til Osen kommune i løpet av uke 43 og vi starter da opp med vaksinering fra uke 44, altså fra 26. oktober.

Det er forventet en betydelig større etterspørsel etter influensavaksinen i år enn tidligere, og derfor vil vaksinene i oktober og november kun gå til personer i risikogruppene og til helsepersonell.

Etter 1. desember vil det være mulig for personer utenfor risikogruppene å kjøpe vaksinen på apoteket, eller hos fastlegen dersom vi har vaksiner til gode.

Influensavaksinen reduserer risikoen for alvorlig influensasykdom, men har ingen effekt mot covid-19.

For de fleste friske personer er influensa en sykdom som går over uten behandling. Det viktigste tiltaket friske personer kan gjøre for å beskytte risikogruppene og seg selv mot influensasmitte er å følge rådene om hånd- og hostehygiene, holde avstand og være hjemme ved sykdom.

Risikogruppene som har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og som prioriteres for vaksine er:


- Alle over 65 år
- Beboere i sykehjem og omsorgsbolig
- Gravide etter 12. svangerskapsuke
- Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende) og svært alvorlig fedme

I tillegg prioriteres vaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre:


- Helsepersonell med pasientkontakt
- Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
- Svinerøktere


Praktisk informasjon når du skal bestille vaksine:

På grunn av smitteverntiltak må vi unngå at venterommet vårt på legekontoret blir for fullt.

Vi ber deg som er pasient i risikogruppe ta kontakt med Osen legekontor enten på telefon eller sms for å gjøre en avtale om vaksinering, og ikke møter som drop-in.

Husk at vi ringer deg tilbake om du ikke får svar med en gang og vi ber om forståelse for at det på travle dager kan ta litt tid før du blir kontaktet.

Regjeringen har vedtatt at selve influensavaksinen skal være gratis til personer i risikogruppene, og det vil kun kreves en egenandel på kr 50,-. For deg som har frikort blir derfor vaksinen gratis.
Vaksinering av helsepersonell i Osen kommune dekkes av arbeidsgiver.