Legekontoret har stengt pga. ferieavvikling i uke 42, altså 12.-16. oktober. 

Legekontorets telefon 72 57 82 80 har åpent i vanlig telefontid 09-11 og 12-14 kun mandag og fredag denne uka, men det vil ikke være lege til stede. 

Sms-tjenesten er åpen for timebestilling som vanlig. 

Flatanger legekontor har vakt for oss hele uka og kan kontaktes på tlf 74 22 11 37. 

Ved behov for akutt hjelp kan du kontakte legevakt på 116117, eller ved akutt medisinsk nødhjelp ringe 113. 

Dersom du har spørsmål om koronatest, kan du ringe 91707395 for å gjøre avtale om testing - dette gjelder KUN i uke 42, ellers skal du ta kontakt med legekontoret.