Fra fredag 21. september innfører Osen legekontor reseptbestilling med elektroniske resepter , e-resepter.

i forbindelse med innføringen kan det ta en dag ekstra for å få lagt inn bestillingen. Bestill derfor resept i god tid. 

Hvis det likevel haster- gi oss medskjed om dette. 

For mer informasjon se: 

www.helsenorge.no/eresept