På grunn av kursvirksomhet har legekontoret begrenset åpningstid i uke 42.

Vi har åpent mandag 16. og tirsdag 17., men tirsdag vil det være uten helsepersonell på lab og lukefunksjon.

Onsdag 18., torsdag 19. og fredag 20. oktober er legekontoret stengt.

Telefonen vil alle dager være betjent i den vanlige telefontiden 09-11 og 12-14, for timebestilling og lignende.

Ved behov for legehjelp, kontakt legevakt på tlf 116117.

Ved behov for akutt medisinsk nødhjelp, ring 113.